Autoškola RM JET Trnava
Dopravné ihrisko prináša tie najlepšie služby
v oblasti výchovy, vzdelávania a výcviku
budúcich vodičov a priamo tak podporuje
bezbečnosť vašich detí na cestách.


Naša ponuka

    Ponuka pre verejnosť

    Ponuka pre školy

    Marketing a ponuka pre firmy
    Kalendár termínov DDI


Otváracie hodiny:

ZATVORENÉ

Aktuálne info:
FB Dopravné ihrisko Trnava

DOPRAVNÉ IHRISKO - PONUKA PRE ŠKOLY

Dopravná výchova pre žiakov MŠ

 • Teoretická časť realizovaná hravou formou v učebni s bezbariérovým prístupom pre 40 žiakov, prípadne v exteriérovom altánku
 • Praktická časť v exteriéri dopravného ihriska s využitím šliapacích pedálkár Berg (od 3 do 8 rokov), bicyklov s pomocnými kolieskami i bez nich ŠKODA (od 3 do 9 rokov) či odrážadiel  MasterPull (od 3 do 5 rokov)
 • Kurz vedie a garantuje kvalifikovaný inštruktor a interný pedagóg
 • Cieľ: prevencia dopravnej nehodovosti detí prostredníctvom nadobudnutia základných vedomostí a zručností
 • Obsah: prispôsobený veku detí a interným učebným osnovám vychádzajúcim z učebných osnov a tematických plánov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Časová dotácia: dve 45-minútové hodiny
 • Info o cene a objednávky: ihrisko@rmjet.sk, tel. 0905 887 182
 • Možnosť prenájmu areálu dopravného ihriska spolu s vozovým parkom pri príležitosti organizovania športových dní, dopravných krúžkov či školských akcií

Dopravná výchova pre žiakov ZŠ

 • Prednostne určená pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ
 • V prípade záujmu ponúkame kurz dopravnej výchovy aj pre 2. stupeň ZŠ
 • Teoretická časť realizovaná v moderne zariadenej učebni s bezbariérovým prístupom s kapacitou 40 osôb
 • Prestávka na oddych a občerstvenie v exteriérovom altánku s kapacitou cca 50 osôb
 • Praktická časť v exteriéri dopravného ihriska s dôrazom na praktické precvičenie získaných teoretických vedomostí s využitím šliapacích pedálkár Berg (od 5 rokov) a bicyklov ŠKODA (od 3 do 9 rokov)
 • Kurz vedie a garantuje kvalifikovaný inštruktor; na výučbe sa zúčastňuje interný pedagóg a v prípade možnosti aj dopravný policajt
 • Cieľ: prevencia dopravnej nehodovosti detí prostredníctvom nadobudnutia základných vedomostí a zručností
 • Obsah: prispôsobený veku žiakov a interným učebným osnovám vychádzajúcim z učebných osnov a tematických plánov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Časová dotácia: individuálna vzhľadom na ročník
 • Info o cene a objednávky: ihrisko@rmjet.sk, tel. 0905 887 182
 • Možnosť prenájmu areálu dopravného ihriska spolu s vozovým parkom pri príležitosti organizovania športových dní, dopravných krúžkov či školských akcií

Možnosť zabezpečiť aj doplnkový program v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Policajným zborom SR, resp. odporučiť nasledovný program (beseda s policajtom, detský kurz prvej pomoci).

Kontaktujte nás

Pripojte sa k nám na Facebooku

RM JET, spol. s r.o.
Bratislavská 80,
917 02 Trnava
Mobil:    0905 887 182
E-mail:  ihrisko@rmjet.sk
Informácie o používaní cookies > Created by SLOVAKIA WebDesign - tvorba web stránok