Ponuka pre verejnosť

Verejnosti ponúkame zábavu a šport pre deti, teenagerov, ale aj dospelých. Môžete si u nás zorganizovať firemnú či súkromnú akciu, prázdninové kurzy angličtiny a mnoho iného.

Zábava a šport pre deti, teenagerov a dospelých
Zábava a šport pre deti, teenagerov a dospelých

Zábava a šport pre deti

 • Jazda na detských šliapacích vozidlách značky Berg v riadnej premávke (+ 3 roky, max. nosnosť 50 kg)
 • Jazda na bicykli ŠKODA Kid alebo Junior v riadnej premávke
 • Jazda na odrážadle Master Pull pre najmenších (od 3 do 5 rokov)
 • Jazda na vlastných kolieskových korčuliach, prípadne bicykli či kolobežke
 • Preliezky pre najmenších
 • Elektromobily

Zábava a šport pre teenagerov a dospelých

 • Jazdy na šliapacích vozidlách pre dospelých v riadnej premávke (od 5 do 99 rokov, max. nosnosť do 100 alebo 140kg)
 • Jazdy na vlastnom bicykli, kolobežke alebo kolieskových korčuliach
 • Jazdy na štvorkolke a motokáre
 • Tréningové jazdy na skútri (kubatúra 125 ccm)
Organizovanie firemných a súkromných akcií

Organizovanie firemných a súkromných akcií

 • Porady a školenia v školiacich priestoroch areálu (interiér: 40 osôb + exteriér: 60 osôb)
 • Grill párty – guláš párty v uzatvorenom priestore areálu (exteriér)
 • Firemné akcie (family day, teambuilding)
 • Rodinné akcie (narodeninové – detské oslavy, výročia a pod.)
 • Skúšobné jazdy na nových modeloch AUTOCENTRA RM JET – VOLVO, ŠKODA, SEAT A CUPRA
 • Jazdy a súťaže na šliapacích pedálkárach BERG
Organizovanie firemných a súkromných akcií
Prázdninové kurzy
Prázdninové kurzy

Prázdninové návštevy dopravného ihriska dennými tábormi alebo CVČ

 • Kurz dopravnej výchovy pre deti z denných mestských, prímestských či jazykových táborov
 • Teoretická a praktická časť vyučovaná kvalifikovanými a skúsenými inštruktormi a pedagógmi
 • Malý darček pre každého účastníka kurzu

Rýchle občerstvenie

 • Nápojový automat
 • Snackový automat

UPOZORNENIE

Návštevníci detského dopravného ihriska (DDI) sú povinní rešpektovať a dodržiavať nasledovné prevádzkové pravidlá umiestnené aj pri vchode do areálu DDI:

 1. Dieťa do 12 rokov musí byť sprevádzané dospelou osobou /nad 18 rokov/, ktorá je za dieťa, prípadné úrazy a škody spôsobené nepozornosťou alebo neprimeraným správaním dieťaťa zodpovedná a je povinná tieto škody uhradiť v plnom rozsahu.
 2. Pre dieťa do 12 rokov je prilba povinná.
 3. Zákaz nosenia ostrých predmetov.
 4. Zákaz konzumácie žuvačiek, cukríkov a iných potravín počas jazdenia na dopravnom ihrisku.
 5. Zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok.
 6. Zákaz fajčenia a manipulácie s ohňom.
 7. Zákaz znečisťovania areálu dopravného ihriska.
 8. Každý návštevník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky (PCP). V prípade, že dieťa nepozná PCP, musí byť počas jazdenia sprevádzané zodpovednou dospelou osobou.
 9. V prípade nerešpektovania či porušenia prevádzkových pravidiel a PCP hrozí odobratie vozidla a vykázanie z areálu DDI.

Ponuka pre školy

Naša ponuka pre školy je zameraná na dopravnú výchovu pre žiakov MŠ ako aj pre žiakov ZŠ (prednoste 1. - 4. ročník). Výchova žiakov pozostáva z teoretickej a praktickej časti.

Dopravná výchova pre žiakov MŠ
Dopravná výchova pre žiakov MŠ

Dopravná výchova pre žiakov MŠ

 • Teoretická časť: realizovaná hravou formou v učebni s bezbariérovým prístupom pre 40 žiakov, prípadne v exteriérovom altánku
 • Praktická časť: v exteriéri dopravného ihriska s využitím šliapacích pedálkár Berg (od 3 do 8 rokov), bicyklov s pomocnými kolieskami i bez nich ŠKODA (od 3 do 9 rokov) či odrážadiel MasterPull (od 3 do 5 rokov)
 • Kurz vedie a garantuje kvalifikovaný inštruktor a interný pedagóg
 • Cieľ: prevencia dopravnej nehodovosti detí prostredníctvom nadobudnutia základných vedomostí a zručností
 • Obsah: prispôsobený veku detí a interným učebným osnovám vychádzajúcim z učebných osnov a tematických plánov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Časová dotácia: dve 45-minútové hodiny
 • Info o cene a objednávky: ihrisko@rmjet.sk, tel. 0905 887 182
 • Možnosť prenájmu areálu dopravného ihriska spolu s vozovým parkom pri príležitosti organizovania športových dní, dopravných krúžkov či školských akcií
Dopravná výchova pre žiakov ZŠ

Dopravná výchova pre žiakov ZŠ

 • Prednostne určená pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ
 • V prípade záujmu ponúkame kurz dopravnej výchovy aj pre 2. stupeň ZŠ
 • Teoretická časť: realizovaná v moderne zariadenej učebni s bezbariérovým prístupom s kapacitou 40 osôb
 • Prestávka na oddych a občerstvenie v exteriérovom altánku s kapacitou cca 50 osôb
 • Praktická časť: v exteriéri dopravného ihriska s dôrazom na praktické precvičenie získaných teoretických vedomostí s využitím šliapacích pedálkár Berg (od 5 rokov) a bicyklov ŠKODA (od 3 do 9 rokov)
 • Kurz vedie a garantuje kvalifikovaný inštruktor; na výučbe sa zúčastňuje interný pedagóg a v prípade možnosti aj dopravný policajt
 • Cieľ: prevencia dopravnej nehodovosti detí prostredníctvom nadobudnutia základných vedomostí a zručností
 • Obsah: prispôsobený veku žiakov a interným učebným osnovám vychádzajúcim z učebných osnov a tematických plánov schválených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Časová dotácia: individuálna vzhľadom na ročník
 • Info o cene a objednávky: ihrisko@rmjet.sk, tel. 0905 887 182
 • Možnosť prenájmu areálu dopravného ihriska spolu s vozovým parkom pri príležitosti organizovania športových dní, dopravných krúžkov či školských akcií
Dopravná výchova pre žiakov ZŠ
Možnosť zabezpečiť aj doplnkový program v spolupráci so Slovenským červeným krížom a Policajným zborom SR, resp. odporučiť nasledovný program (beseda s policajtom, detský kurz prvej pomoci).

Marketing a ponuka pre firmy

Marketing a ponuka pre firmy

Podporte vzdelávanie detí a ich bezpečnosť na cestách

Touto cestou Vám ponúkame možnosť stať sa naším sponzorom, či partnerom, ktorý sa bude svojou spoluprácou, či inou formou pomoci spolupodieľať na znižovaní nehodovosti detí na cestách a zvyšovaní ich bezpečnosti v cestnej premávke.

V prípade ak chcete podporiť vzdelávanie detí na detskom dopravnom ihrisku, môžete tak využiť našu ponuku reklamnej plochy:
Marketing a ponuka pre firmy
Ponuka plachiet: Cena / 1rok Cena / výroba plachty
TYP 1: Rozmer 500x170 (8,50m2) 1000,- 100,-
TYP 2: Rozmer 245x170 (4,17m2) 500,- 50,-
TYP 3: Rozmer 245x100 (2,45m2) 300,- 40,-
Poznámka: Ceny sú uvedené bez DPH
V prípade individuálnych požiadaviek sa vieme prispôsobiť podľa Vašich potrieb.

Ak Vás naša ponuka zaujala, alebo máte inú ponuku pre spoluprácu radi Vás privítame.

Realizáciu dopravnej výchovy a detské dopravné ihrisko podporíte aj Vašou návštevou počas otváracích hodín pre verejnosť, za ktorú Vám vopred ďakujeme!

Viac informácií na:

Konaktná osoba: Zuzana Vadrnová
Telefónne číslo: 0905 887 182
E-mail: ihrisko@rmjet.sk
Bratislavská 80, 917 01 Trnava